Ολιγομηνόρροια

02/11/2015

Όταν η έμμηνος ροή έρχεται σε άτακτα χρονικά διαστήματα και ο κύκλος είναι άνω των 40 ημερών.

Posted in Ο