Που μπορεί να εκτελεστεί

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση μπορεί να εκτελεστεί στο ιατρείο, σε μια μονάδα εξωτερικών ιατρείων ή στο χειρουργείο.