Απώλεια Ενδομήτριας Αντισυλληπτικής Συσκευής (IUD)

Εάν δεν είναι ορατές οι κλωστές ανάσυρσης ενός ενδομητρικού σπιράλ (IUD), η θέση του μπορεί να προσδιοριστεί με κολπικό υπερηχογράφημα. Εάν η υπερηχογραφία υποδηλώσει μια ανώμαλη θέση ή εάν θα πρέπει να αφαιρεθεί το IUD, η υστεροσκόπηση είναι η μέθοδος που θα πρέπει να επιλεχθεί για την εμφάνιση της πλήρους ή μερικής ενδομήτριας θέσης και για την αφαίρεση του IUD με ασφάλεια υπό άμεσο οπτικό έλεγχο.