Επεμβατική

Εισαγωγή

Η χειρουργική υστεροσκόπηση είναι μια νέα και πολύτιμη τεχνική στην αντιμετώπιση των μη κακοηθών καταστάσεων της μητριαίας κοιλότητας. Καθώς οι ενδείξεις για την ενδοσκοπική χειρουργική αυξάνονται (Sוֹegler and Valle, 1988) τα πρωτόκολλα ασφαλείας γίνονται όλο και πιο σημαντικά για την πρόληψη των επιπλοκών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι περισσότερες επιπλοκές έχουν την τάση να παρουσιάζονται στα χέρια έμπειρων χειρουργών (Lindermann, 1975).

Όπως και με κάθε άλλη χειρουργική τεχνική, η χειρουργική υστεροσκόπηση απαιτεί εντατική εκπαίδευση. Αυτό το χειρουργικό πεδίο είναι νέο για τους γυναικολόγους, και απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση σε σύγκριση με αυτή της κλασσικής χειρουργικής (Martens, 1991• Slangen, 1991). Επομένως συστήνεται στον χειρουργό που ξεκινάει με τη υστεροσκοπική χειρουργική να εκτελέσει τουλάχιστον 250 διαγνωστικές διαδικασίες πριν επιχειρήσει στο χειρουργικό έργο.

Μια περαιτέρω σύσταση είναι ότι η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη δυσκολία της. Ο αρχάριος θα πρέπει να κάνει περίπου 50 ελάσσουσες χειρουργικές διαδικασίες, στη συνέχεια 50 ενδιάμεσες διαδικασίες και να ξεκινήσει τις σοβαρές υστεροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις μόνο μετά από περίπου 350 υστεροσκοπήσεις.