Πότε προτείνεται ως μέθοδος διάγνωσης

H Υστεροσκόπηση ως μέθοδος διάγνωσης προτείνεται για τις παρακάτω περιπτώσεις: