Αντενδείξεις προς την Υστεροσκόπηση

Απόλυτες Αντενδείξεις
Η μια και μοναδική αντένδειξη είναι η έλλειψη εμπειρίας από μεριάς του χειρούργου που εκτελεί την ενδοσκόπηση. Δεν υπάρχει τομέας της γυναικολογικής χειρουργικής που να μπορεί να οδηγήσει σε ένα τόσο απότομο και καταστροφικό δυστύχημα σαν αποτέλεσμα έλλειψης κατάλληλης εκπαίδευσης με επίβλεψη.

Σχετικές Αντενδείξεις
Είναι:

  • Μόλυνση
  • Καρδιοαναπνευστικές ασθένειες
  • Μεταβολική οξέωση
  • Κύηση
  • Μητριαία αιμορραγία
  • Λανθάνουσα τραχηλική κακοήθεια

Μόλυνση
Μερικές φορές πρέπει να εκτελέσουμε μια επέμβαση με ένα IUSD in situ σε μήτρα χωρίς κύηση όταν συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ενδομητρίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ασθενή για 48 ώρες με αντιβιοτικά ευρέως φάσματος (Salat-Baroux, 1984).

Καρδιοαναπνευστικές ασθένειες
Καθώς οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνται υπό γενική αναισθησία, θα πρέπει να υπάρχει επαρκώς ελεγχόμενη αναπνοή με έναν ενδοτραχειακό σωλήνα ή μια λαρυγγική μάσκα. Αυτό θα πρέπει να περιορίσει τους κινδύνους. Εάν χρησιμοποιηθεί CO2 υπό τοπική αναισθησία ή χωρίς αναισθησία, οι καρδιοαναπνευστικές ασθένειες αποτελούν απόλυτη αντένδειξη.

Μεταβολική οξέωση
Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να διορθωθεί πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση.

Κύηση
Εάν η χειρουργική υστεροσκόπηση θα πρέπει να εκτελεστεί σε κύηση, θα πρέπει να είναι πριν από τη δέκατη εβδομάδα της κύησης με μια ροή 50 ml min-1 και μια μέγιστη πίεση 100 mmHg. Καθώς ο σάκος της κύησης δεν συγκολλάται πλήρως στην μητριαία κοιλότητα, δεν θα πρέπει να υπάρχει μηχανικό τραύμα και καθώς το οπτικό νεύρο δεν λειτουργεί πριν από τη δέκατη εβδομάδα, δεν θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνος ζημιάς σε αυτό το νεύρο (Lindemann and Lueken, 1978).

Μητριαία αιμορραγία
Αυτή η κατάσταση απαιτεί περισσότερη εμπειρία στη υστεροσκόπηση ή στην πρακτική με το υστεροσκόπιο, αλλά δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χειρουργική. Το υστεροσκόπιο συνεχούς ροής επιτρέπει την καλή ορατότητα, ακόμα και με την παρουσία ενεργής αιμορραγίας.

Λανθάνουσα τραχηλική κακοήθεια 
Η χειρουργική υστεροσκόπηση δεν θα πρέπει να εκτελείται με την παρουσία τραχηλικής ή ενδομήτριας κακοήθειας και εάν αυτό αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες βιοψίες, το νεόπλασμα θα πρέπει να σταθμίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), η χειρουργική διαδικασία θα πρέπει να μην είναι συνεχής και να σχεδιαστεί η μελλοντική αντιμετώπιση της ασθενούς με συμβατικό τρόπο.