Τεχνικές

Κάποιοι γενικοί κανόνες που αφορούν τις τεχνικές έχουν πολύ μεγάλη σημασία:

  • Μια διαγνωστική υστεροσκοπική διαδικασία θα πρέπει, εάν αυτό είναι δυνατόν, να προγραμματιστεί στο πρώτο μισό του έμμηνου κύκλου.
  • Το υστεροσκόπιο θα πρέπει πάντοτε να εισάγεται στην μητριαία κοιλότητα υπό άμεσο οπτικό έλεγχο.
  • Η τεχνική θα πρέπει να είναι τεχνική άνευ επαφής, όσο αυτό είναι δυνατόν.
  • Το υστεροσκόπιο δεν θα πρέπει ποτέ να προχωράει προς τα εμπρός στην πυθμενική περιοχή χωρίς επαρκή οπτική ένδειξη ή μητριαία διάταση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, ενδομητριακή βλάβη, λανθασμένη είσοδο και πιθανά διάτρηση.
  • Για να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα του τηλεσκόπιου 30ο των άκαμπτων οργάνων, το υστεροσκόπιο θα πρέπει να περιστρέφεται σε συνδυασμό με οριζόντιες και κάθετες κινήσεις.

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών στο ιατρείο ή στα εξωτερικά ιατρεία μπορείτε να αποφύγετε τις πνευμονογαστρικές αντιδράσεις με την ενδομυϊκή χορήγηση 0,5 mg ατροπίνης 15 λεπτά πριν τη διαδικασία. Οι επώδυνες μυομητρικές συσπάσεις κατά τη διάρκεια της μητριαίας διάτασης μπορούν να αποφευχθούν με τη χορήγηση ενός αναστολέα σύνθεσης προσταγλανδίνης στοματικά δύο ώρες πριν από τη διαδικασία.

Οι τεχνικές για την εύκαμπτη και άκαμπτη υστεροσκόπηση θα εξεταστούν ξεχωριστά.

Εύκαμπτη Υστεροσκόπηση

Την προτιμούν σε λίγα κέντρα και εκμεταλλεύεται την δυνατότητα να κάμπτεται το οπτικό άκρο ώστε να υπάρχει ευρεία απεικόνιση των περιοχών των κεράτων της μήτρας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκαμπτες λαβίδες βιοψίας για τη δειγματοληψία ιστού για ιστολογική εξέταση.

Άκαμπτη Υστεροσκόπηση

Με τη χρήση ενός υστεροσκόπιου απλής ροής 4 ή 5mm ή ενός διαλύματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μητριαία διάταση CO2 ή ένα 32% διάλυμα δεξτράνης 70 (Hyskon ®). Η οπτική ένδειξη, όμως, μπορεί να παρεμποδιστεί από τη βλέννα ή το αίμα, ειδικά με το CO2. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο το υστεροσκόπιο συνεχούς ροής 4,5mm ή 5,5 mm με ένα μη ιξώδες υγρό. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτιμάμε τη χρήση αυτών των οργάνων ως τυπικό εξοπλισμό για τη μονάδα εξωτερικών ιατρείων και το χειρουργείο. Το υγρό θα πρέπει να εγχέεται υπό πίεση είτε με τη βαρύτητα, με έναν σάκο 1m πάνω από τον ασθενή ή με μια φουσκωτή περιχειρίδα πίεσης. Με μια περιχειρίδα πίεσης στα 150 mmHg, η οπτική ένδειξη και ο καθαρισμός της μητριαίας κοιλότητας γίνεται πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με τη χρήση της πίεσης λόγω της βαρύτητας.

Μετά την εισαγωγή του υστεροσκόπιου στον αυλό του τραχήλου, το ενδοτραχηλικό κανάλι θα πρέπει να παρακολουθείται οπτικά με περιστροφικές κινήσεις του υστεροσκόπιου προς τα επάνω, κάτω ή πλάγια. Επειδή η οπτική λήψη του ενδοσκοπίου έχει γωνία ένδειξης 30ο, μπορείτε να έχετε πανοραμική θέα μόνο εάν το υστεροσκόπιο τοποθετηθεί σε γωνία προς τον άξονα του ενδοτραχηλικού καναλιού. Το εσωτερικό στόμιο θα πρέπει να προσπεραστεί με μια ’αμβλεία’ γωνία του άκρου του υστεροσκόπιου, ακριβώς κάτω από το πρόσθιο τοίχωμα. Το πίσω τοίχωμα δεν θα πρέπει να είναι ορατό στην εικόνα, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε απόσπαση του ενδομήτριου από την ‘οξεία’ γωνία του άκρου. Μόλις βρεθεί στη ενδομητρική κοιλότητα, το υστεροσκόπιο θα προχωρήσει υπό οπτικό έλεγχο προς την πυθμενική περιοχή και η κοιλότητα εκπλένεται για πλήρη καθαρισμό. Θα πρέπει να αποφεύγεται το άγγιγμα του ενδομήτριου, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Με τη διάταση συνεχούς ροής, η στρόφιγγα εκροής παραμένει ανοιχτή συνεχώς, εκτός εάν πρέπει να κλείσει μερικώς για να επιτευχθεί μια επαρκής διάταση. Με τη διάταση CO2 το εσωτερικό τραχηλικό στόμιο θα πρέπει να ταιριάζει στενά γύρω από την θήκη, καθώς η σημαντική διαρροή του αερίου μέσα από τον τράχηλο οδηγεί σε αστοχία. Εάν υπάρχει ανοιχτός τράχηλος μπορεί να εφαρμοστεί ένας προσαρμογέας κενού ή ένα κάθετο άγκιστρο, για να προληφθεί η διαρροή του αερίου. Το υστεροσκόπιο θα πρέπει να προχωράει μόνο μέσα από τη μητριαία κοιλότητα όταν έχουν εξαφανιστεί οι βλεννώδεις φυσαλίδες και έχει επιτευχθεί η κατάλληλη διάταση και η οπτική ένδειξη.