Υστερεκτομή

Τι είναι υστερεκτομή;
Γιατί είναι απαραίτητη η υστερεκτομή;
Η απόφαση για υστερεκτομή δεν είναι εύκολη…
Ένας γρήγορος οπτικός οδηγός για το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.
Κάποια θέματα που θα πρέπει να σκεφτείτε…