Χειρουργείο

Εάν είναι διαθέσιμη μια μονάδα εξωτερικών ιατρείων επείγουσας παρακολούθησης, οι διαγνωστικές υστεροσκοπικές διαδικασίες θα πρέπει να εκτελεστούν στο χειρουργείο μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

  • Πριν από μια χειρουργική επέμβαση, για έλεγχο της παθολογίας
  • Σε συνδυασμό με μια άλλη διαδικασία, η οποία απαιτεί τοπική ή γενική αναισθησία
  • Σε ασθενείς που χρειάζονται γενική αναισθησία
  • Σε ασθενείς που έχουν ήδη εισαχθεί στο νοσοκομείο.

 

Μερικές φορές όλες οι διαγνωστικές υστεροσκοπήσεις εκτελούνται στην κλινική, στο χειρουργείο. Καθώς οι περισσότερες διαγνωστικές διαδικασίες στο χειρουργείο θα εκτελεστούν με γενική αναισθησία, η διάμετρος του υστεροσκόπιου δεν έχει σημασία, κάτι που καθιστά το τηλεσκόπιο 30ο 4mm το πιο κατάλληλο για χρήση, καθώς παρέχει μεγαλύτερη και πιο φωτεινή εικόνα και είναι λιγότερο εύθραυστο σε σύγκριση με το τηλεσκόπιο 3 mm. Για τις διαγνωστικές διαδικασίες, συνδυάζεται με ένα έλυτρο συνεχούς ροής 5.5mm και διάταση (κατά προτίμηση υπό πίεση) υγρού. Στο χειρουργείο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται φυσιολογικός ορός, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση με τις ενδοσκοπικές διαδικασίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν τον φυσιολογικό ορό για τη μητριαία διάταση.

Για επεμβάσεις, η θήκη των 5.5 mm μπορεί να αντικατασταθεί με μια επεμβατική θήκη συνεχούς ροής 7mm ή 8mm με 5 ή 7F ημιάκαμπτα όργανα, ηλεκτροχειρουργικά εργαλεία ή ίνες λέιζερ.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε σαν διατατικό μέσον φυσιολογικό ορό χωρίς πρόβλημα από το ηλεκτρικό ρεύμα διότι έχουμε επεμβατικά όργανα που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες ή υπέρηχους σαν ενέργεια για την διατομή και την αιμόσταση.