Σαλπιγκεκτομή

ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΑ – ΣΑΛΠΙΓΓΕΚΤΟΜΗ

Μερικές φορές, συνήθως λόγω συμφύσεων, ο αυλός της μίας ή και των δύο σαλπίγγων μπορεί να αποφραχτεί, με αποτέλεσμα τη διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας αυτών. Η απόφραξη αυτή μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Η μερική απόφραξη των σαλπίγγων λέγεται φίμωση και η χειρουργική αντιμετώπιση ονομάζεται σαλπιγγοπλαστική.

Η πλήρης απόφραξη λέγεται υδροσάλπιγγα (εικόνα 1). Αν η απόφραξη είναι πρόσφατη, η σάλπιγγα μπορεί να σωθεί και πάλι με διάνοιξη και σαλπιγγοπλαστική. Εάν όμως η πλήρης απόφραξη δεν είναι πρόσφατη, λόγω του γεγονότος ότι καταστρέφεται το εσωτερικό της σάλπιγγας, η πιθανότερη αντιμετώπιση είναι η αφαίρεση της σάλπιγγας (σαλπιγγεκτομή).

Σε περιπτώσεις μάλιστα που η υπογονιμότητα ενός ζευγαριού οφείλεται σε υδροσάλπιγγες, με διάταση ικανού βαθμού, η αφαίρεση αυτών επιβάλλεται πριν δρομολογηθεί μια εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ως πυοσάλπιγγες προσδιορίζουμε τις διατεταμένες εκείνες σάλπιγγες οι οποίες περιέχουν φλεγμονώδες υγρό.

Η χειρουργική αντιμετώπιση τόσο της υδροσάλπιγγας όσο και της φίμωσης γίνεται λαπαροσκοπικά και μάλιστα  είναι και η μέθοδος εκλογής. Η λεπτότητα των χειρουργικών χειρισμών, η μεγέθυνση της εικόνας και η αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων που συνοδεύουν μια ανοικτή επέμβαση (λαπαροτομία), καθιστούν τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση την καλύτερη χειρουργική προσέγγιση.

Η λαπαροσκοπική σαλπιγγεκτομή είναι μια επέμβαση που χρησιμοποιείται και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας αφού έχει φανεί ότι αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Αυτό εξηγεί και την αύξηση της συχνότητας της σε σχέση με την πλαστική σαλπίγγων.

Οι υδροσάλπιγγες πρέπει να αφαιρούνται πριν την ένταξη της γυναίκας σε πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η παραμονή τους κατά την διάρκεια της IVF προκαλεί αυξημένα ποσοστά αποβολής και χαμηλότερα ποσοστά κυήσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει η αγγείωση της περιοχής η οποία και πρέπει να διατηρείται από τον χειρουργό ώστε να μην επηρεάζεται η ωοθυκική λειτουργία και ο αριθμός των παραγόμενων ωαρίων κατά την διέγερση των ωοθηκών. (εικόνα 2 και εικόνα 3).

Σε ότι αφορά την ασφάλεια της ασθενούς, η λαπαροσκοπική χειρουργική θεωρείται λιγότερο τραυματική μέθοδος, γιατί υπάρχει χιλιοστομετρική ακρίβεια στους χειρισμούς λόγω μεγέθυνσης της εικόνας μας, οι απώλειες αίματος είναι ελάχιστες και ο κίνδυνος μετεγχειρητικών αγγειακών θρομβοεμβολών είναι ελαττωμένος λόγω ταχύτερης κινητοποίησης της ασθενούς.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής των σαλπίγγων;

  1. Λιγότερες μετεγχειρητικές συμφύσεις σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο.
  2. Μικρότερης έντασης και βραχύτερης διάρκειας μετεγχειρητικό άλγος.
  3. Ταχύτερη αποκατάσταση σε ότι αφορά τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος.
  4. Ιδιαίτερα ελαττωμένος κίνδυνος μετεγχειρητικής κήλης.
  5. Ταχύτερη κινητοποίηση των ασθενών.
  6. Βραχύτερος χρόνος νοσηλείας και ταχεία ανάληψη των καθημερινών δραστηριοτήτων.
  7. Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
  8. Ψηφιακή καταγραφή της χειρουργικής επέμβασης.
salpingectomy1

Εικόνα 1: Υπερηχογραφική εικόνα υδροσάλπιγγας.

salpingectomy2

Εικόνα υδροσάλπιγγας σε λαπαροσκόπηση.

salpingectomy4