Είδη επεμβάσεων

Υστεροσκοπικά Χειρουργεία – Ταξινόμηση Χειρουργικής Δυσκολίας

Η Safety Committee of the European Society of Hysteroscopy έχει εκδώσει μια ταξινόμηση της δυσκολίας των υστεροσκοπικών χειρουργικών διαδικασιών. Συστήνεται η χρήση αυτής της ταξινόμησης για την εκτίμηση της προόδου κάθε εκπαιδευόμενου (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Ταξινόμηση της χειρουργικής δυσκολίας

 

Βασική υστεροσκοπική χειρουργική
Ενδομήτρια βιοψία
Μικροί πολύποδες
Αφαίρεση IUD  (χωρίς κύηση)
Απλές συμφύσεις
Ενδιάμεση υστεροσκοπική χειρουργική
Απόφραξη ισθμού – σάλπιγγας
Στειροποίηση
Προηγμένη υστεροσκοπική χειρουργική
 Αφαίρεση ινομυώματος*
Μεγάλοι πολύποδες
Ενδομήτρια εκτομή ή αποκόλληση
Εκτομή διαφράγματος*
Αφαίρεση IUCD (σε κύηση)
Εκτεταμένη συμφυσιόλυση*
* Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει πιθανά να συνδυάζονται είτε με λαπαροσκόπηση ή με μια εξέταση με υπέρηχους (Sugimoto et al., 1984· Taylor et al., 1984· van Herendael, 1988).

Για κάθε επέμβαση στο μητριαίο διάφραγμα που εκτελείται με υστεροσκόπιο θα πρέπει να υπάρχει πλήρη εξέταση, συμπεριλαμβανόμενης της λαπαροσκόπησης πριν τη χειρουργική επέμβαση, για την εξακρίβωση του εάν η μήτρα δεν είναι δίκερη (Valle and Sciarra, 1986).