Επεμβάσεις κατά την διάρκεια της διάγνωσης

Σε έναν σημαντικό αριθμό περιπτώσεων μπορούν να εκτελεστούν μικρές ενδομητρικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια μιας διαγνωστικής διαδικασίας, για παράδειγμα:

  • Βιοψίες
  • Πολυποειδεκτομή
  • Συμφυσιόλυση
  • Εστιακή πήξη

Ένα χειρουργικό υστεροσκόπιο με επεμβατικό κανάλι και χειρουργικά εργαλεία θα πρέπει επομένως να είναι διαθέσιμα σε μια διαγνωστική μονάδα υστεροσκόπησης. Κατά προτίμηση, θα πρέπει να είναι ένα όργανο συνεχούς ροής λόγω της εξαιρετικής απόδοσης με τη διάταση υγρού χαμηλού ιξώδους σε δύσκολες διαγνωστικές διαδικασίες και μικρές ενδοσκοπικές επεμβάσεις.