Σύγκριση των θεραπευτικών επιλογών της υστερεκτομής

Τύπος: Κοιλιακή ολική υστερεκτομή
Θέση της τομής: Κοιλιά (τομή περίπου 12-15 cm)
Παραμονή στο νοσοκομείο: 3-6 ημέρες
Χρόνος ανάρρωσης: 6 εβδομάδες

Τύπος : Κολπική υστερεκτομή
Θέση της τομής: Κόλπος
Παραμονή στο νοσοκομείο: 1-3 ημέρες
Χρόνος ανάρρωσης: 4 εβδομάδες

Τύπος: Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη κολπική υστερεκτομή
Θέση της τομής: Κόλπος- Ομφαλός (μικρές τομές στην κοιλιακή χώρα)
Παραμονή στο νοσοκομείο: 1-3 ημέρες
Χρόνος ανάρρωσης: 4 εβδομάδες

Τύπος: Λαπαροσκοπική υστερεκτομή άνευ του τραχήλου
Θέση της τομής: Μικρές τομές στην κοιλιά/ ομφαλό (μικρότερες από 3 cm)
Παραμονή στο νοσοκομείο: 1 ημέρα ή λιγότερο
Χρόνος ανάρρωσης: 6 ημέρες

Η απόφαση για το τι είδους υστερεκτομή θα γίνει είναι σημαντική. Θυμηθείτε ότι συνήθως είναι μια προγραμματισμένη διαδικασία και όχι έκτακτη. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας ώστε να καταλάβετε εξ ολοκλήρου τις επιλογές σας. Μιλήστε με το γιατρό σας.

Μαθαίνοντας όλα όσα μπορείτε και κάνοντας ερωτήσεις, γι’ αυτά τα θέματα που είναι τόσο σημαντικά για εσάς, θα αισθανθείτε σίγουρη ότι παίρνετε την καλύτερη απόφαση.

Η κατανόηση των θεραπευτικών επιλογών σας είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσετε τον έλεγχο της ζωής σας. Μόλις κάνατε το πρώτο βήμα. Ώρα να κάνετε και το δεύτερο.