Β 3 Integrin

02/11/2015

Είναι δείκτης της υποδεκτικότητας της μήτρας. Η απουσία της σε βιοψίες του ενδομητρίου, που πάρθηκαν στη διάρκεια της εμφύτευσης υποδηλώνει τη μειωμένη υποδεκτικότητα του ενδομητρίου. Χαμηλά επίπεδα Β 3 βρίσκονται σε γυναίκες με ενδομητρίωση, απόφραξη σαλπίγγων (υδροσάλπιγγες), πρόσφατες αποβολές, ανεξήγητη υπογονιμότητα και σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Posted in Β