Τριγλυκερίδια

02/11/2015

Ένα είδος λίπους του αίματος. Ο οργανισμός χρειάζεται ινσουλίνη για να απομακρύνει αυτό το είδος λίπους από την κυκλοφορία του αίματος.

Posted in Τ