Τεστ ανοχής στη γλυκόζη (Καμπύλη σακχάρου)

02/11/2015

Είναι ένα τεστ που γίνεται για να μετρηθούν τα επίπεδα της γλυκόζης ή/ και της ινσουλίνης στο αίμα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η εξέταση γίνεται σε ένα εργαστήριο το πρωί πριν το φαγητό (νήστεως). Λαμβάνεται ένα πρώτο δείγμα αίματος και έπειτα το άτομο πίνει γλυκόζη σε υγρή μορφή (ζάχαρη διαλυμένη σε νερό). Μετά από μια ώρα, λαμβάνεται ένα δεύτερο δείγμα, καθώς και ένα τρίτο δείγμα δύο ώρες μετά. Οι λήψεις του αίματος μπορεί να παραταθεί για όσο αποφασίσει ο γιατρός. Σκοπός είναι να ελεγχθεί αν τα επίπεδα του σακχάρου ή/ και της ινσουλίνης επηρεάζεται από τη γλυκόζη.

Posted in Τ