Συγγενής Υπερπλασία των Επινεφριδίων

02/11/2015

Είναι ένα εκ γενετής πρόβλημα που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανδρογόνων, τα οποία καταστέλλουν τη λειτουργία της υπόφυσης και παρεμβαίνουν στη σπερματογένεση και την παραγωγή ωαρίων. Οι γυναίκες μπορεί να έχουν αμφιλεγόμενα γεννητικά όργανα (ερμαφροδιτισμός) λόγω της υπερπαραγωγής των ανδρικών ορμονών.

Posted in Σ