Σαλπιγγεκτομή

02/11/2015

Χειρουργική αφαίρεση των σαλπίγγων.

Posted in Σ