Μήτρα

02/11/2015

Το κοίλο μυϊκό όργανο που φιλοξενεί και αναθρέφει το έμβρυο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Posted in Μ