Μείωση

02/11/2015

Είναι η κυτταρική διαίρεση, η οποία είναι περίεργη στα αναπαραγωγικά κύτταρα, επιτρέπει στο γενετικό υλικό να μοιράζεται στα δύο. Κάθε νέο κύτταρο θα περιέχει 23 χρωμοσώματα. Οι σπερματίδες (τα ανώριμα σπερματοζωάρια) και τα ωάρια περιέχουν από 23 χρωματοσώματα. Έτσι, όταν συνδυάζονται (γονιμοποιούνται), το έμβρυο που θα προκύψει από αυτά θα έχει 46 χρωματοσώματα (που είναι ο φυσιολογικός αριθμός).

Posted in Μ