Μεταβολισμός

02/11/2015

Ο τρόπος με τον οποίο τα κύτταρα αφομοιώνουν την τροφή ώστε να μπορούν να διατηρήσουν ζωντανό τον οργανισμό. Είναι μια διαδικασία που γίνεται σε δύο μέρη: το ένα ονομάζεται καταβολισμός (όταν το σώμα χρησιμοποιεί την τροφή για ενέργεια) και το άλλο αναβολισμός (όταν το σώμα χρησιμοποιεί την τροφή για να παράγει ή να επιδιορθώσει κύτταρα). Η ινσουλίνη είναι απαραίτητη για το μεταβολισμό των τροφών.

Posted in Μ