Κολποσκόπηση

02/11/2015

Επισκόπηση του κόλπου και του τραχήλου με ειδική μεγεθυντική κάμερα.

Posted in Κ