Κολονοσκόπηση

02/11/2015

Επισκόπηση του οργάνου (έντερο) μέσω ειδικού εργαλείου με κάμερα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διάγνωση ενδομητρίωσης σε αυτή την περιοχή.

Posted in Κ