Κυστεοσκόπηση

02/11/2015

Εξέταση του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης με μια λεπτή, εύκαμπτη και φωτιζόμενη κάμερα, που εισάγεται από την ουρήθρα.

Posted in Κ