Καυτηριασμός

02/11/2015

Το κάψιμο ιστών με ηλεκτρισμό (ηλεκτροκαυτηριασμός) ή με laser. Χρησιμοποιείται σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση ανεπιθύμητων ιστών, όπως συμφύσεις και ενδομητρικά μορφώματα. Επίσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αιμορραγίας και την αιμόσταση.

Posted in Κ