Ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγωτών (ZIFT)

02/11/2015

Μια τεχνική εξωσωματικής γονιμοποίησης κατά την οποία λαμβάνονται τα ωάρια από τη γυναίκα και τα σπερματοζωάρια από τον άνδρα, γονιμοποιούνται και μεταφέρονται μέσα στις σάλπιγγες της γυναίκας με μια μικρή χειρουργική επέμ

Posted in Ε