Ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών (GIFT)

02/11/2015

Μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της κλασικής μεθόδου εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες με patent tubes. Μετά την ωοληψία τα ωάρια ανακατεύονται με το σπέρμα του άνδρα και τοποθετούνται μέσω των κροσσών στις σάλπιγγες τις γυναίκας για γονιμοποίηση μέσα στον οργανισμό (in vivo).

Posted in Ε