Ενδοκυτταρική έγχυση σπέρματος – Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

02/11/2015

Μια διαδικασία μικροχειρισμού στην εξωσωματική γονιμοποίηση, όπου ένα μοναδικό σπερματοζωάριο εγχύεται μέσα στο ωάριο ώστε να το γονιμοποιήσει. Αυτό γίνεται όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι πολύ μικρός ή όταν δεν έχει καλή κινητικότητα.

Posted in Ε