Εκτοπη κύηση

02/11/2015

Όταν ένα ωάριο γονιμοποιείται και αναπτύσσεται εντός της σάλπιγγας. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη γυναίκα αν αφεθεί χωρίς θεραπεία.

Posted in Ε