Αντιεπιληπτικά

02/11/2015

Φάρμακα που αρχικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας, αλλά έχει βρεθεί ότι έχουν αποτελέσματα και στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στην ικανότητα του σώματος να αντιλαμβάνεται τον πόνο.

Posted in Α