Ανασυνδυασμένη

02/11/2015

FSH (r-FSH) Ενέσιμη γοναδοτροπίνη που χρησιμοποιείται στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Συντελεί στη στρατολόγηση και στην ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων και ωαρίων.

Posted in Α