Αδένας

02/11/2015

Μια ομάδα ειδικών κυττάρων που παράγουν ουσίες ώστε τα υπόλοιπα μέρη του σώματος να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το πάγκρεας είναι ένας αδένας που απελευθερώνει ινσουλίνη, ώστε το υπόλοιπο σώμα να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλυκόζη για να παράγει ενέργεια.

Posted in Α