Ζυγώτης

02/11/2015

Το γονιμοποιημένο ωάριο που δεν έχει διαχωριστεί ακόμα. Είναι το πρώιμο προϊόν της σύλληψης.

Posted in Ζ