Βήτα χοριακή τεστ (b-HcG)

02/11/2015

Είναι μια εξέταση αίματος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μιας εγκυμοσύνης στα αρχικά της στάδια, καθώς και για την εκτίμηση της εξέλιξης της κύησης και του εμβρύου.

Posted in Β