Βιοψία

02/11/2015

Είναι η αφαίρεση ιστού για διάγνωση. Βιοψία μπορεί να γίνει και στη διάρκεια λαπαροσκόπησης για να τεθεί η διάγνωση της ενδομητρίωσης.

Posted in Β