Τράχηλος

02/11/2015

Είναι το κατώτερο τμήμα της μήτρας και αποτελεί το φυσικό άνοιγμα και δίοδο μεταξύ της μήτρας και του κόλπου. Η τραχηλική βλέννη φράσσει το τραχηλικό κανάλι και υπό φυσιολογικές συνθήκες εμποδίζει ξένες ουσίες να εισέλθουν στο εσωτερικό της μήτρας. Ο τράχηλος παραμένει κλειστός στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και διαστέλλεται στη διάρκεια του τοκετού, επιτρέποντας έτσι, στο μωρό να γεννηθεί.

Posted in Τ