Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)

02/11/2015

Απελευθερώνεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης σε απάντηση στην GnRH, η οποία απελευθερώνεται από τον υποθάλαμο. Διεγείρει την ωοθήκη να παράγει ωοθυλάκια και ώριμα ωάρια. Εκκρίνεται τις πρώτες 14 μέρες του κύκλου. Στην ανωοθυλακιορρηξία υπάρχει ανεπάρκεια της FSH.

Posted in Θ