Τεστ Παπανικολάου

02/11/2015

Γίνεται στη διάρκεια μιας γυναικολογικής εξέτασης ρουτίνας. Με ένα ειδικό βουρτσάκι λαμβάνονται κύτταρα από τον κόλπο, τον έξωτράχηλο και τον ενδοτράχηλο και επιστρώνονται σε ένα γυάλινο πλακάκι και στέλνονται για μικροσκοπική εξέταση από τον κυτταρολόγο. Το τεστ Παπανικολάου ανιχνεύει προκαρκινικές καταστάσεις και έτσι μπορούν να θεραπευτούν πριν να μετατραπεί σε καρκίνο.

Posted in Τ