Στεφανιαία νόσος

02/11/2015

Καταστροφή της καρδιάς. Δεν ρέει αρκετή ποσότητα αίματος στα αγγεία, λόγω της εναπόθεσης λίπους σε αυτά ή της πάχυνσης και της σκλήρυνσης των τοιχωμάτων τους. Αυτό βλάπτει το μυοκάρδιο (τους μύες της καρδιάς). Άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη και/ ή διαβήτη είναι σε υψηλότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο

Posted in Σ