Σπερματέγχυση

02/11/2015

Η τεχνητή τοποθέτηση με μια σύριγγα και ένα λεπτό καθετήρα του σπέρματος, στον κόλπο ή και κατευθείαν μέσα στη μήτρα, αντί με τη μέθοδο της σεξουαλικής επαφής.

Posted in Σ