Σύνδρομο

02/11/2015

Μια ομάδα συμπτωμάτων ή μια σειρά γεγονότων που όταν συμβαίνουν μαζί φτιάχνουν το προφίλ μιας ασθένειας ή ενός προβλήματος υγείας.

Posted in Σ