Σύνδρομο Cushing

02/11/2015

Είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή των ορμονών των επινεφριδίων. Αυτό το άτομο θα υποφέρει από υπέρταση και κατακράτηση υγρών, καθώς και από άλλα συμπτώματα. Μια παράλληλη αύξηση των ανδρογόνων των επινεφριδίων θα καταστείλει την έκκριση της LH και της FSH ορμόνης από την υπόφυση και θα συντελέσει στη μικρή παραγωγή σπερματοζωαρίων και στη φτωχή παραγωγή ωαρίων. Οι γυναίκες επίσης, εμφανίζουν δευτερογενή ανδρικά χαρακτηριστικά, όπως η υπερτρίχωση. Το σύνδρομο του Cushing μπορεί να εμφανιστεί και ως αποτέλεσμα κάποιου όγκου της υπόφυσης.

Posted in Σ