Σύνδρομο Χ

02/11/2015

Όρος που περιγράφει το συνδυασμό κάποιων καταστάσεων της υγείας και ο οποίος θέτει τον ασθενή σε υψηλή επικινδυνότητα για καρδιαγγειακές παθήσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι ο μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης, η υπέρταση, η υπερινσουλιναιμία και η υπερλιπιδαιμία (high levels of fat in the blood).

Posted in Σ