Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας

02/11/2015

Η χρήση φαρμάκων για να προκληθεί η ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων. Γι’ αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιείται συνήθως Κλομιφένη ή και ενέσιμη μορφή FSΗ. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται στη σπερματέγχυση.

Posted in Π