Πρώιμη Ωοθηκική εκφύλιση

02/11/2015

Μια κατάσταση στην οποία η ωοθήκη δεν παράγει άλλα ωοθυλάκια, προκαλώντας έτσι εμμηνόπαυση πριν την ηλικία των 40 ετών. Συμβαίνει στο 1% των γυναικών. Σχετίζεται με ενδοκρινολογικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων της δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς, των επινεφριδίων, του διαβήτη και των παραθυρεοειδών αδένων.

Posted in Π