Πολικό σωμάτιο

02/11/2015

Το αποβαλλόμενο γενετικό υλικό που προκύπτει από τη κυτταρική διαίρεση του ωαρίου. Βλέπε Μείωση.

Posted in Π