Πυελική φλεγμονή

02/11/2015

Μια γενικευμένη φλεγμονή της περιτοναϊκής κοιλότητας που μπορεί να προκληθεί από βακτήρια που φτάνουν εκεί από το γεννητικό κανάλι, λόγω χαμηλής υγιεινής ή φλεγμονής στο σπέρμα του άνδρα. Σχετίζεται με συμπτώματα που προσομοιάζουν στη γρίπη και συμφύσεις που προκαλούν υπογονιμότητα.

Posted in Π