Περιτόνεο

02/11/2015

Η λεπτή μεμβράνη που καλύπτει την πύελο και τα κοιλιακά τοιχώματα, καθώς επίσης και τα πυελικά όργανα.

Posted in Π