Ορθοκολπικό διάφραγμα

02/11/2015

Το τοίχωμα ιστού που διαχωρίζει το έντερο από τον κόλπο

Posted in Ο