Ορμόνη

02/11/2015

Είναι μια χημική ουσία που απελευθερώνεται από ειδικά κύτταρα, ώστε να ρυθμίσει τη λειτουργία άλλων κυττάρων. Για παράδειγμα, η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που κατευθύνει τα υπόλοιπα κύτταρα στο πώς θα χρησιμοποιήσουν τη γλυκόζη για την παραγωγή ενέργειας.

Posted in Ο